På bilden från vänster: Christoffer Linder, Agathe Nkusi, Malin Olofsson och Linus Berglund

Vi är 4 elever som går första året på Dragonskolans ekonomiprogram. Vi har märkt att det är ett problem i dagens samhälle för unga att hålla koll på sin ekonomi och gå med vinst varje månad. Mycket pengar går till olika onödiga saker såsom t.ex. fika och kläder. Därför vill vi skapa en hemsida som unga kan vända sig till för att få råd och tips på hur man sköter sin ekonomi samt hur man är hållbar mot miljön. Vi vänder oss främst till ungdomar mellan 17-25 år men självklart är hjälpen till alla som vill.

Motivering till varför just vi borde vinna

Vi som är grundare till Ungdomekonomi borde vinna detta pris för vi kommer att erbjuda våra unga läsare kunskaper som kommer att förbereda dem inför det vuxna livet. På vår hemsida kommer vi dela viktig information angående ekonomin, men vi kommer gå ett steg längre med hjälp av att erbjuda tips för ungdomar om hur dem sköter sin ekonomi. Vi kommer förklara på ett enkelt sätt hur svenska ekonomin fungerar.  Ännu en anledning till varför vi borde vinna är eftersom vi hjälper och ger tips till ungdomarna på en mer personlig nivå. Vi kommer gå igenom allt från hur man ansöker det bästa lånet till vilken mat du borde äta för att kunna spara pengar och samtidigt äta gott. Vi kommer förenkla svårlästa och tråkiga sidor till en mer lättläst och rolig webbplats. Vårt innehåll kommer att beså av information från hemsidor som blivit noga källkritiserade samt från egna intervjuer. Ungdomars uppmärksamhet är kortvarigt ifall de blir uttråkade, därför anstränger vi oss enormt för att göra just vår sida så tilltalande som möjligt för ungdomar.

Hur har vi jobbat med upphovsrätt

Vi jobbar alltid med upphovsrätt på vår hemsida. Vi har haft genomgångar som förklarar vad upphovsrätt är samt så har vi själva läst om upphovsrätt. Detta har gett oss en stor försåelse vilket material och bilder vi får använda i vårt arbete. Vi tar enbart bilder som vi själva har fotat eller som har CC licens, dvs de kan användas i kommersielt bruk, får publiceras eller redigeras. Videorna vi lägger ut på vår hemsida är videor som vi själva har filmat eller som har CC licens.

 Den pedagogiska kopplingen till våran hemsida

 Att vi fått äran att vara med i webbstjärnan ger oss den perfekta möjligheten att fördjupa oss i samhällskunskap 1b,  privatjuridik och även företagsekonomi 1. Av våra lärare har vi blivit lottade in i lag, och bildat ett team som ska agera ekonomicoacher.  Genom att vara en ekonomicoach så har vi fått en större inblick i privatekonomi, konsumenträtt och resursanvändning som är det centrala innehållet i samhällskunskap 1b. Konsumenträtt och köprätt är också ett centralt innehåll i privatjuridiken. När vi har arbetat med att agera ekonomicoach har vi fått möjligheten att fördjupa oss i privatjuridiken och fått ta del av familjerätten, avtalsrätten och obeståndsrätten för fysiska personer. Tack vare att vi deltar i webbstjärnan så har vi fått chansen att lära oss om grundläggande metoder i marknadsföringen, samt förståelse och kunskap om hur det är att jobba i projekt, vilket är en del av kursen i företagsekonomi 1. Det här uppdraget gör så att vi får förverkliga våra uppgifter, jobba med Ekonomiprogrammets mål (ekologi och miljö)  och göra så att det blir till ett större projekt, men även får vi visa våra kunskaper som vi har fått lära oss och dela med oss av dom. 

 

Vad vi har lärt oss när vi har jobbat med Webbstjärnan 

Vi har lärt oss mycket när vi har jobbat med Webbstjärnan. Dels har vi blivit mer tekniska när vi använder oss av tekniska hjälpmedel i och med att en stor del av arbetet har gått ut på att jobba med hemsidan. Vi har fått ökad förståelse hur små utgifter i vardagen påverkar din inkomst mer än vad man förväntat sig. När vi har jobbat med Webbstjärnan har vi också fått större kännedom om hur det vuxna livet fungerar när man flyttar hemifrån. Nu vet vi mer om hur man täcknar försäkringar, vilka avtal och lagar som gäller vid olika köp samt vad som gäller vid ett lån. Webbstjärnan har verkligen hjälpt oss att ta ett steg in i vuxenlivet!